Συχνότητες πτήσης

Συχνότητες πτήσης

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Συχνότητες πτήσης

Συχνότητα ασφαλείας για πτήσεις

Στην περιοχή της Δράμας χρησιμοποιούμε τις παρακάτω ραδιοσυχνότητες (ραδιόφωνο 2m) για τις πτήσεις μας και συμβουλεύουμε τους επισκέπτες πιλότους να τις χρησιμοποιούν και για να αντιδρούν σε περίπτωση ανάγκης.

cross-country flights XC 144.150 Vhf
training flights 146.150 Vhf and 146.250 Vhf

LiveTrack

View Online
Activity